آیا مالش و ماساژ درد را تسکین می دهد؟

بسیاری از افراد می گویند : با ماساژ یا مالش نقطه ای که درد می کند آرام می شوند آیا این موضوع صحت دارد؟

محققان ادعا می‌کنند که درد هنگام فشردن و مالش دست ها به هم می‌تواند درد را کاهش دهد .

به گزارش هلث‌دی نیوز محققان انگلیسی به تازگی دریافتند که فشردن و مالیدن دستها بر روی هم در زمانی که بدن درد می کشد می تواند موجب تسکین درد شود.

به گفته محققان دانشگاه کالج لندن بررسی‌های تازه حاکی از آن است که وقتی افراد دچار درد می‌شوند لمس کردن و فشردن دست‌ها بر روی هم در مغز به مفهوم کاهش و تسکین درد پردازش می شود .


این دانشمندان از گروهی داوطلب خواستند که انگشت اشاره و انگشت حلقه یک دست را در آب گرم و همزمان انگشت میانه همان دست را در آب سرد فرو کنند. این عمل، یک احساس پارادوکس را در مغز ایجاد کرد و این تصور تداعی شد که انگشت میانی در حال سوختن است.


این آزمایش توهم به روانشناسان کمک کرد در شرکت کنندگان احساس یک درد و سوزش را که در حقیقت وجود ندارد ایجاد کنند. داوطلبان این آزمایش را با هر دو دست انجام دادند و این محققان درد ناشی از آب گرم اندازه گیری کردند.


در تکرار این آزمایش این بار داوطلبان باید بلافاصله دستان خود را بر روی هم می فشردند و آنها را لمس می کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد میزان دردی که آنها در آزمایش دوم احساس کردند 64 درصد نسبت به آزمایش اول کاهش یافته بود. در حالی که وقتی داوطلبان دست شرکت کننده دیگری را می فشردند این احساس تسکین درد القا نمی شد
.

به گفته این محققان، درد ناشی از فشردن دستها بر روی به این دلیل کاهش می یابد چون مغز اطلاعات لامسه ای را با تحریکات دردآوری که دریافت می کند ادغام کرده و به این ترتیب درد را تسکین می دهد.