ماساژور پـا خفاشی

 

 

برخی از مزایا:

  • کامل ترین دستگاه ماساژ کف پا                                     
  • کمک به بهبود درد کف پا
  • بر طرف نمودن خواب رفتن پا
  • کمک به برطرف خار پاشنه
  • رفع استرس و بی قراری به روش ماساژ شیاتسو ژاپن از طریق اعصاب کف پا